Formule solvabiliteit

Wil je de formule van de liquiditeit weten? Bekijk hier de liquiditeit formule.

Wat betekent liquiditeit?

Wil je een uitgebreide uitleg over de betekenis van liquiditeit? Lees hier over de liquiditeitsratio.

Current ratio

Wat is een current ratio? Bekijk hier wat current ratio is.

Quick ratio

Wil je de quick ratio berekenen? Bekij hier hoe je de quick ratio kunt berekenen.

Rendabiliteit

Rentabiliteit

Rentabiliteit

Solvabiliteit

Solvabiliteit

Solvabiliteit

Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit

Liquiditeit

De liquiditeit is een ratio of financieel kengetal die gehanteerd wordt om na te gaan of een organisatie aan haar korte verplichtingen kan voldoen.

Op basis van een jaarrekening of financieel overzicht wordt de liquiditeit berekend. Er zijn verschillende formules om de liquiditeit te berekenen. Op basis van de vlottende activa en vlottende schulden wordt de liquiditeit berekend.

 

Wat is liquidtieit?

De liquiditeit is belangrijk in verband met het vaststellen van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. Dit zijn de betalingsverplichtingen op korte termijn. De solvabiliteit toont een verhouding waaruit (indicatief) blijkt dat aan alle betalingsverplichtingen voldaan kan worden. De liquiditeit toont een verhouding waaruit (indicatief) blijkt dat aan de korte termijn verplichtingen voldaan kan worden. Met korte termijn wordt een termijn van korter dan één jaar bedoeld.

Overigens is het gebruikelijk om kortere periodes dan een jaar te hanteren. Zo stelt een MKB bedrijf regelmatig een liquiditeitsprognose op voor de komende weken of maanden. In tegenstelling tot de liquiditeitsratio (wat een verhouding weergeeft) is een liquiditeitsprognose een overzicht van inkomsten en uitgaven (kasstromen).

Meer informatie of advies nodig?

Telefoon: 0900-0706 (70 cent per minuut)

Of maak gebruik van het onderstaande contactformulier